İnsan kaynakları, Doğa Koleji yönetiminde stratejik bir role sahiptir. Türkiye’nin nitelikli ve en çok çalışanına sahip özel öğretim kurumu olma yolunda ilerleyen Doğa Koleji İnsan Kaynakları olarak hedeflerimiz; yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı ile istikrarlı büyümemizi devam ettirmek, kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini örtüştürmektir.

Bu hedefe ulaşmak için Doğa-İK olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmekteyiz:

*Sürekli gelişen ve büyüyen kurum yapısına yönelik personel ihtiyaç analizinin yapılması ve insan kaynağının planlanması,
*Doğa’nın kurum kültürüne uygun, doğru adayların belirlenmesi ve işe alma sürecinin etkin şekilde yürütülmesi,
*Yeni göreve başlayan elemanların, planlı bir alıştırma sürecinden geçirilerek, en kısa sürede organizasyona ve işe uyumlandırılması,
*Çalışanların mesleki performansını artırmak ve bireysel gelişimlerini desteklemek üzere hizmet-içi eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması,
*Kurumdaki fiziksel ve sosyal çalışma ortamlarının, çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal iş tatminini yüksek tutacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması,
*”Doğa-PYS (Performans Yönetim Sistemi)nin uygulanması ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarının yapılması, uygun ücret ve ödül sisteminin uygulanması
*Doğa Okul’nun, İnsan Kaynakları uygulamalarında da takip edilen bir kurum olmasının sağlanması.

Doğa Koleji İnsan Kaynakları;

*Okullarda eğitim/öğretim ve işletme kültürünün ortak algılanmasının oluşturulması ve yerleştirilmesinde,
*Doğa Kolejinin vizyon ve misyonunu benimseyebilecek, aynı zamanda “Doğa’yı temsil edebilecek nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında,
*Çalışanların istekliliklerinin ve başarma azminin en üst düzeyde tutulmasını sağlayarak, kurumsal bağlılığın güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması sürecinde temel unsur olarak yer almaktadır.