Y KUŞAĞINA BAKIŞ

Y kuşağından toplam çalışan sayınız nedir? Bu sayı toplam çalışanlarınızın yüzde kaçına tekabül ediyor? Yıllar bazında Y kuşağı nüfusunuz artıyor mu, artar mı?

Y kuşağından toplam 3.284 çalışanımız var. Bu sayı toplam çalışan sayımızın %69’una tekabül ediyor. Şirketimizin dinamik yapısı gereği bu zamana kadar artan bir grafik izleyen oran, önümüzdeki yıllarda yine bu oranlarla devam edeceğe benziyor.

-Sizin şirketiniz için Y kuşağının önemi nedir? Y kuşağının size katkısı nedir, ne olacağını düşünüyorsunuz? İş yapış şekillerinizde Y kuşağının varlığı nasıl bir etkiye sahip? Y kuşağı iş yapış şekillerinizde, iş anlayışınızda bir değişikliğe neden oluyor mu?

Hiyerarşiye karşı ve otoriteyi sorgulamaktan çekinmeyen bir kitleyle çalışıyoruz. Bu da kurumların giderek geleneksel çalışma yöntemlerinden ayrılıp, sağlıklı iletişimi olan ortamlara dönüşmesini sağlıyor.

Sürekli büyüyen yapımızda değişime/gelişime meraklı, çabuk adapte olan, enerjisi yüksek ve yaratıcılıklarıyla kuruma yeni bakış açıları kazandıran bireylerle çalışmak bizi mutlu ediyor. Biz de iletişim problemi olmayan ve bilgi akışının sorunsuz yürüdüğü, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz.

-Y Kuşağının olumlu bulduğunuz ve olumlu bulmadığınız özelliklerini kısaca paylaşır mısınız?

Teknolojiyi çalışma hayatının her alanında kullanmaları, sonuç odaklı ve takım çalışmasına yatkın oluşları en büyük artıları.

Bunun yanı sıra zor beğenen ve sürekli mükemmeli hedefleyen bir kitle olmaları sebebiyle sıklıkla hayal kırıklığı yaşamaları ve buna bağlı olarak motivasyonlarının düşmesi olumsuz yönlerinden. Ayrıca eleştiriye tahammülleri olmadığından, geleneksel iş yöntemlerini benimseyen kurumlarda mutlu olmaları zor.

-Y kuşağını anlamak, tanımak ve cezbetmek için şirket olarak neler yapıyorsunuz?

Y kuşağı yaptığı işle ilgili sürekli olarak takdir bekleyen, motivasyonlarının üst düzeyde tutulması gereken, sorumluluk almaya ve konumunda yükselmeye hevesli bir kitle.

Bu nedenlerle Doğa Okulları olarak, kurum içi iletişimi artırmaya yönelik eğitim programları düzenliyor, her personelimizin kariyer haritasını kurumumuza adım attığı anda çiziyor ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Uyguladığımız yönetici yetiştirme programları da bunların başında geliyor ve bu sayede Y kuşağında nadir görülen kurum sadakatini de geliştirmiş oluyoruz.